Khai Phi's Website

Em Đằng Sau

Ta chỉ nhìn em ở phía sau
Mà tim như đã muốn thay màu .
Từ già sang trẻ không lo lắng .
Từ mến thành … yêu bỗng thấy sầu .

Thôi cứ cầm lòng viết chút thơ .
Chỉ là thấy dáng với mơ hồ .
Chỉ là tim lạc vui giây phút .
Lòng đã từ lâu chẳng dại khờ .

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d