Khai Phi's Website

Xem Ảnh Ngày Xưa

Ai cho xem ảnh những ngày xưa .
Thử kéo thời gian lại một giờ
Nhưng vẫn chỉ là hình với bóng ,
Tháng ngày trôi tựa những cơn mơ .

Khai Phi Hạnh Nguyên

Có người cho tôi xem ảnh những ngày xưa .
Trong một giờ , tôi thử đi ngược về dĩ vãng .
Tôi thấy lại hình bóng những ngày qua đã trôi đi như những giấc mơ …

%d