Khai Phi's Website

Poverty & Elderness_Nghèo & Già

Nghèo hoặc già là có sẵn điểm tốt để được cảm tình và giúp đỡ .
Poverty and elderness are already two good credits to get sympathy and help.
Đừng làm mất những điểm tốt này bằng hành vi xấu của mình.
Don’t loose those credits because of your bad behaviors.
Khai Phi Hạnh Nguyên

%d