Khai Phi's Website

Man_Con Người

Un homme est celui qui croît a` la vie, a` la fuite utile des jours, au labeur fe’cond.
A person is the one who believes in life, fruitfulness of time, and productivity of work.
Một người là kẻ tin tưởng vào đời sống , vào sự ích lợi của thời gian , vào những thành quả của lao động .
Un homme est celui qui aime le bien et sait haïr le mal.
A person is the one who loves what is good and knows to hate what is bad.
Một người là kẻ yêu thích những gì tốt và biết ghét những gì xấu .
Par un auteur français.
By a french author.
Tác giả người Pháp 

Man seeks pleasure and avoids pain.
Con người tìm vui sướng và tránh đau khổ .
Sigmund Freud

Người ta ganh hạng nhất , tham tiền hạng nhì và bậy bạ tình dục hạng ba .
People are jealous in the first place, greedy for money in the second place, and promiscuous in the third place.
Khai Phi Hạnh Nguyên

Tất cả sinh vật đều không biết một chút gì về sự sinh ra của mình , vậy đã bị ép ra đời .
All living creatures did not know about their birth at all, so they were forced to be born.
Khai Phi Hạnh Nguyên

%d