Khai Phi's Website

Đường Miền Trung

Miền Trung đồi núi cheo leo ,
Tây Sơn Nguyễn Huệ vượt đèo phá Thanh .
Đường đi cảnh đẹp như tranh ,
Núi tô nét thắm , biển xanh ngát lòng .
Em là cô gái miền Trung ,
Em đi trong nắng của trùng dương xanh .
Mắt em là bể ân tình ,
Tóc bay theo gió in hình núi lam .

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d bloggers like this: