Khai Phi's Website

Đừng Buồn Nữa Em

Em nhé đừng buồn đôi mắt nhung ,
Đừng đem ngày cũ vấn vương lòng
Khi đời vẫn đẹp như hoa bướm
Trong ánh xuân hồng tô nét song .

Mây bay về dẫy núi xa mờ
Để tóc em sầu muộn nét thơ .
Khi gió còn đùa hoa nở thắm ,
Ngày sẽ tươi màu vạn ước mơ .

Đôi mắt em buồn như ánh sao
Đêm đông hiu hắt tự hôm nào .
Đời xưa như gió , em như lá .
Lạnh vắng tâm hồn em biết bao .

Em nhé đừng buồn đôi mắt nhung ,
Đừng đem ngày cũ vấn vương lòng
Khi đời vẫn đẹp như hoa bướm ,
Người sẽ trao em vạn đóa hồng .

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d