Khai Phi's Website

Để Cho Người

 

Tim tôi sẽ được gửi cho người , (1)
Là chút tình tôi , chỉ thế thôi .
Người ở lại đời hoa với bướm .
Tôi về lòng đất ấm xa xôi .

Khi người bỗng mất cả niềm tin
Vì đời bảy nổi lúc ba chìm ,
Gan tôi sẽ giúp người thêm sức (2)
Dậy máu can trường trong đáy tim .

Tủy xương tôi tạo máu tươi nồng (3)
Để người đỡ lạnh những chiều đông ,
Cho em mau lớn , đời trong trắng
Đọc sách nghìn thu lúc tuổi hồng . (4)

Thận tôi làm sạch máu cho người . (5)
Dơ bẩn vì đời sẽ phải trôi .
Người sẽ vui theo dòng máu thắm ,
Tâm hồn trở lại những ngày tươi .

Đối với người đời không ánh sáng ,
Mắt tôi là một tỏa hào quang (6)
Để người thấy được ngàn hoa nở
Rực rỡ bên trời Xuân mới sang .

Khai Phi Hạnh Nguyên
January 25 , 2008

(1) Cho tim để ghép (thay) tim cho người bị hỏng (hư) tim .
(2) Cho gan để ghép gan cho người bị hỏng gan .
(3) Cho tủy xương để ghép tủy xương cho người bị bệnh máu .
(4) Sách nghìn thu : sách văn thơ hay được người đọc đời đời .
(5) Cho thận để ghép thận lọc máu cho người bị hư thận .
(6) Cho mắt để ghép mắt cho người mù .

%d