Khai Phi's Website

Cưới Hỏi

Đào tiên hai quả mới nhô ra .
Mái tóc đen huyền (*) phủ lá đa .
Ánh mắt mơ màng hồ nước biếc .
Làn môi ước mộng áng mây xa .
Ông Tơ lẹ nhé đem nùi chỉ .
Bà Nguyệt nhanh dùm se mối ta . (**)
Trinh nữ nôn lòng chờ cưới hỏi .
Cho con sớm được trở thành Bà .

Tím

Chú thích của KPHN
(*) Huyền là đẹp .
(**) Mối ta là mối duyên của ta , đối với “nùi chỉ” vì cả hai đều là danh tự.
Bài thơ này viết ra từ ảnh một mỹ nhân trẻ , câu chót cũng là y muốn của nàng Tím (Đỗ Thị Minh Hằng) .

 

Họa Thơ Cưới Hỏi 
(Bài thơ Thất Ngôn Bát Cú đầu tiên của KPHN)

Đôi gò Bồng Đảo (1) mới nhô ra 
Cùng chỗ mê hồn tóc phủ da .
Ánh mắt , môi cười đây dám nhận .
Lá đa , Bồng Đảo đó xin tha .
Ông Tơ xuống chứ đâu lo sớm .
Bà Nguyệt tới mà chẳng ngại xa .
Trinh nữ để chờ trai lịch xứng .
Chúc Người Thơ sớm trở thành Bà !

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Gò ngực đẹp như Đảo Bồng Lai ở Thiên Thai .

%d