Khai Phi's Website

Du Thiên Mộng

Đêm ngủ hồn du, dạo cảnh bồng,
Đi tìm cái thú của đờn ông.
Khoe đùi, hai ả phơi trên cát,
Lột khố, ba nàng lội dưới sông.
Nối gót Lưu Thần, quần cặp núi, (*)
Theo chân Nguyễn Triệu, dọn bờ mông. (*)
Thuyền vào rạch nhỏ, hang sâu thẳm,
Mới biết thiên tài của hóa công.

Đông Thiên Triết
Feb. 27 , 2013

(*) Tích: Lưu Thần và Nguyễn Triệu du thiên thai.

 

Dạ ghe mới dìa lên nét thấy bài xướng DTM của chú ĐTT hay quá.   
Dạ cho con mượn vần họa lại bằng một bài Đường tắt hy vọng quý Cô Thầy đọc xong cười vui xả hết stress .   

Kính trọng, Tím

Coi Chừng
Ngoại tình tư tưởng viếng non bồng ,
Phản bội tâm hồn chán mấy ông .
Lẹ ngán cơm vì khô cạn “giếng” ?!
Mau thèm phở tại nước đầy “sông” ?!
Khen con đào nhí căng đôi ngực ?!
Chê mụ vợ già xệ cặp mông ?!
Đa số đờn ông dòng họ Sở ?!
Coi chừng bị thiến hóa công công !
Tím

 

Họa Bài Thơ Coi Chừng !

Đàn ông nằm mộng làm “cô sông” , (1)
Phản bội tâm hồn đừng có hòng !
Lá thứ chê thê “đồ” cạn giếng .
Đúng loài khen trẻ “nước” thành dòng .
Ham căng săn lạ to Bồng Đảo . (2)
Chán nhão xệ nhà xẹp cặp mông .
Cái thứ này là dòng họ Sở
Tím hô đem thiến làm công công !

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Cô sông (cochon : con heo) .
(2) Bồng Đảo : đảo Bồng Lai , ý nói bộ ngực đẹp hấp dẫn .

%d