Khai Phi's Website

Chỉ Là Thơ

Nàng Thơ & Thi sĩ Hésiode

Em với ta là một chút thơ .
Người tiên đâu đến thật không ngờ .
Em như buổi sáng bình minh đẹp .
Ta chỉ là chiều lắm mộng mơ .

Đời khác nhiều miền Alaska ,
Nơi ngày vô tận chẳng phai mờ
Khi đêm không có , toàn trời sáng , (1)
Nên sáng và chiều thoả ước mơ . (2)

Sáng chiều tồn tại trước đêm rơi ,
Khoảnh khắc bao nhiêu nét tuyệt vời (3)
Ta chép gom trên tờ giấy trắng
Gọi là thơ để lại cho người . (4)

Cao lắm ta thành thi sĩ thôi .
Nhan sắc dù em có tuyệt vời ,
Hồn đẹp như trăng soi sáng mãi ,
Người chiều kẻ sáng , đời xa xôi .

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Tại tiểu bang Alaska của nước Mỹ, trong năm có những tháng không có đêm .
(2) Chiều không bao giờ tắt nên sáng và chiều còn mãi với nhau. 
(3) Khoảnh khắc là thời gian kẻ như buổi sáng người như buổi chiều còn quen nhau .
(4) Người ở đây ý nói là em .

%d