Khai Phi's Website

When I Dream_Sandy Mason Theoret_Khi Em Mơ Ước

I could have a mansion that is higher than the trees .
Em có thể có một ngôi biệt thự cao hơn ngọn cây.
I could have all the gifts I want and never ask please .
Em có thể có tất cả những quà tặng em muốn không bao giờ phải hỏi xin .
I could fly to Paris. Oh! It’s at my beck and call.
Em có thể lên máy bay đi Paris. Ôi, việc này người ta sẵn sàng tuân lệnh em.
Why do I live my life alone with nothing at all?
Tại sao em sống một mình chẳng có gì cả . (*)

But when I dream, I dream of you.
Nhưng khi em mơ ước, em mơ ước anh.
Maybe someday you will come true.
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thành sự thật. (**)

But when I dream, I dream of you.
Nhưng khi em mơ ước, em mơ ước anh.
Maybe someday you will come true.
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thành sự thật. (**)

 

I can be the singer or the clown in every room.
Em có thể là ca sĩ hoặc kẻ làm những trò vô nghĩa trong phòng.
I can even call someone to take me to the moon.
Ngay cả gọi điện thoại một người nào đó đưa em lên mặt trăng, em có thể làm được.
I can put my makeup on and drive the man insane.
Em có thể trang điểm lên và làm gã đàn ông điên loạn.
I can go to bed alone and never know his name.
Em có thể đi ngủ một mình và không bao giờ biết đến tên hắn là gì.

But when I dream, I dream of you.
Nhưng khi em mơ ước, em mơ ước anh.
Maybe someday you will come true.
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thành sự thật.

But when I dream, I dream of you.
Nhưng khi em mơ ước, em mơ ước anh.
Maybe someday you will come true.
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thành sự thật. 

Khai Phi dịch sang văn xuôi tiếng Việt

(*) Mặc dầu em có thể có tất cả những gì em muốn, em thấy những thứ đó đều vô nghĩa. Vì vậy, em như chẳng có gì cả.
(**) Em mơ ước anh, một người đàn ông lý tưởng (an ideal man, a perfect man – un homme ide’al, parfait) và có lẽ một ngày nào đó mơ ước của em sẽ thành sự thật.

%d