Khai Phi's Website

Trung Tâm Kinh Doanh Thế Giới

Nữu Ước nhà xưa (1)
Ánh sáng vừa thay vút lên cao (2)
Đưa hồn người rời chốn thương đau .
Ôi hận thù còn chồng chất đến bao lâu ?
Vì đâu ? Vì đâu? Vì đâu ?

Nữu Ước trời sao
Như mắt người nhìn xuống đêm sâu .
Trong lửa hồng , người như đuốc tan mau .
Trong lửa hồng , hồn em bé khóc thương đau .
Vì đâu ? Vì đâu ? Hỡi Trời cao ?

Vì lòng người thì khác xa nhau
Mà người đời ham muốn khác chi đâu : (3)
Chỉ là gì , là gì trong tim sâu ?
Đời thêm bao thảm sầu ,
Nước mắt mãi rơi mau ,
Hồn như chết trong canh thâu . . .

Ai bù đắp nổi một trời đau ?
Cho hồn người được siêu thoát đi mau ,
Cho lệ đừng rơi mãi đêm thâu .
Trời cao , chỉ có Trời cao !

Khai Phi Hạnh Nguyên

Trung Tâm Kinh Doanh Thế Giới: World Trade Center (WTC)
(1) World Trade Center.
(2) Sau khi bị phá hoại ngày 11 tháng 9 năm 2001, WTC được dọn dẹp sạch và từ nền đất cũ, một hệ thống ánh sáng được thiết lập để đêm đêm, một luồng sáng cực mạnh vút lên, xuyên vào bóng tối của trời cao.
(3) Người ta ai cũng ham muốn nhưng lòng người khác xa nhau vì có người hiền kẻ ác, người tốt kẻ xấu,  người trọng nghĩa khinh tài kẻ gian tham vô đáy.

%d bloggers like this: