Khai Phi's Website

Cắm Trại Gần Biển

Vertigo and Vomiting While Diving

Đi cắm trại gần biển , tôi biết lặn , xuống biển bắt ốc (conch) , nên được gọi là thợ lặn . Thực khách uống rượu với ốc biển nướng thấy ngon , lên tiếng hỏi thợ lặn có bí quyết gì trong nghề .    
Lời Thợ Lặn
Ai ơi muốn bắt được nghiêu
Nó nằm dưới đáy , phải liều mò sâu .
Một người đẹp ăn chay ngày rằm mùng một hơi than phiền rằng đã có nhiều thức ăn còn đi bắt ốc lên nướng , có vẻ sát sinh quá .
Lời Người Ăn Chay
Ai ơi có bắt được nghiêu ,
Bắt chơi , đừng nướng , tội nhiều biết không .
Thợ lặn dường như hối hận , thanh minh với người đẹp rằng mình có lúc cũng ăn chay .
Vừa Thợ Lặn Vừa Ăn Chay
Tôi là thợ lặn mò nghiêu .
Khi vui thì thế , buồn nhiều ăn chay .

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d