Khai Phi's Website

Cà Phê Nhìn_Watch Coffee

Quán sushi mở tại Nhật và nước ngoài , món ăn bày trên da thịt người đẹp không mặc gì .
Người Việt Nam mở quán bia “ôm” ở Sài Gòn và sang Mỹ mở quán cà phê “nhìn” giá bốn đô là rưỡi một cốc (một ly)  .

Anh ơi , mau hãy vào đây !
Cà phê em sẽ pha đầy một ly .
Rồi anh cứ việc nhâm nhi .
Bên em , anh muốn nhìn chi anh nhìn .

Nguyễn Công Nhàn & Khai Phi

Audio-visual clip do Nguyễn Công Nhàn sưu tầm
Audio-visual clip documented by Nguyễn Công Nhàn

%d bloggers like this: