Khai Phi's Website

Cà Phê Sữa Người Nặn_Breast-Fed Milk Coffee

CapheSuaNguoiNan_TC_B

Audio-visual clip documented by Phi Long
Audio-visual clip do Phi Long sưu tầm

Cà phê nhìn uống thấy tim vui
Nhưng kém cà phê … nặn sữa người .
Người đẹp nâng tay đưa nhũ ngọc ,
Một dòng sữa ấm chảy tuôn rơi …

Phi Long Khải

%d