Khai Phi's Website

To Love You More_Để Yêu Anh Nhiều Hơn

Take me back into the arms I love ,
Hãy ôm em lại trong vòng tay em yêu ,
Need me like you did before ,
Hãy cần đến em như xưa ,
Touch me once again ,
Hãy chạm vào da em một lần nữa ,
And remember when
Và nhớ lại những ngày
There was no one that you wanted more .
Có em anh không còn muốn ai khác .

Don’t go , you know you will break my heart .
Đừng rời xa em , anh biết anh sẽ làm lòng em tan nát.
She won’t love you like I will .
Cô ấy sẽ không yêu anh như em sẽ yêu anh đâu .
I’m the one who’ll stay .
Em là kẻ sẽ ở lại với anh
When she walks away
Khi cô ấy cất bước ra đi
And you know I’ll be standing here still .
Và anh biết em sẽ còn đứng đây .

I’ll be waiting for you .
Em sẽ đợi chờ anh .
Here inside my heart ,
Trong tim em đây ,
I’m the one who wants to love you more .
Em là kẻ muốn yêu anh nhiều hơn .
You will see I can give you
Anh sẽ thấy em có thể trao anh
Everything you need .
Tất cả những gì anh cần .
Let me be the one to love you more .
Hãy để cho em là kẻ yêu anh nhiều hơn .

See me as if you never knew .
Hãy gặp em như anh chưa từng quen .
Hold me so you can’t let go .
Hãy ôm em khiến anh không thể để em đi .
Just believe in me .
Hãy chỉ tin tưởng vào em .
I will make you see
Em sẽ cho anh thấy
All the things that your heart needs to know .
Tất cả những gì lòng anh cần biết .

I’ll be waiting for you .
Em sẽ đợi chờ anh .
Here inside my heart ,
Trong tim em đây ,
I’m the one who wants to love you more .
Em là kẻ muốn yêu anh nhiều hơn .
You will see I can give you
Anh sẽ thấy em có thể trao anh
Everything you need .
Tất cả những gì anh cần .
Let me be the one to love you more .
Hãy để cho em là kẻ yêu anh nhiều hơn .

And some way all the love that we had can be saved .
Và bằng cách nào đó tất cả tình yêu xưa của chúng ta có thể được cứu vãn.
Whatever it takes we’ll find a way .
Dù có thế nào, chúng ta sẽ tìm ra cách .

I’ll be waiting for you .
Em sẽ đợi chờ anh .
Here inside my heart ,
Trong tim em đây ,
I’m the one who wants to love you more .
Em là kẻ muốn yêu anh nhiều hơn .
You will see I can give you
Anh sẽ thấy em có thể trao anh
Everything you need .
Tất cả những gì anh cần .

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái & Khai Phi dịch ra văn xuôi tiếng Việt

 

%d bloggers like this: