Khai Phi's Website

Sonnet_Tình Tuyệt Vọng

Sonnet

Mon âme a son secret , ma vie a son mystère ,
Un amour éternel en un moment conçu :
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire ,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su .

Hélas ! j’aurai passé près d’elle inaperçu ,
Toujours à ses côtés , et pourtant solitaire .
Et j’aurai jusqu’au bout fait mon temps sur la terre ,
N’osant rien demander et n’ayant rien reçu .

Pour elle , quoique Dieu l’ait faite douce et tender ,
Elle suit son chemin , distraite et sans entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas .

À l’austère devoir , pieusement fidèle ,
Elle dira , lisant ces vers tout remplis d’elle
” Quelle est donc cette femme ? ” et ne comprendra pas .

Fe’lix Arvers (1806-1850)

Tình Tuyệt Vọng

Lòng ta chôn một khối tình ,
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu ,
Tình tuyệt vọng , nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay .

Hỡi ơi ! Người đó ta đây ,
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân .
Dẫu ta đi trọn đường trần ,
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi .

Người dù ngọc nói hoa cười ,
Nhìn ta như thể nhìn người không quen .
Đường trần lặng lẽ bước tiên ,
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình .

Một niềm tiết liệt đoan trinh ,
Xem thơ nào biết là mình ở trong ,
Lạnh lùng lòng khẽ hỏi lòng :
“Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây ?”

Khái Hưng dịch

Chú thích của Khai Phi Hạnh Nguyên

Trong một giấc chiêm bao , tôi đã thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bảo tôi rằng :
_Ta là Khái Hưng Trần Khánh Giư đây .
Tôi lắp bắp :
_ Bác Khái Hưng , bác …
Người đàn ông nói tiếp :
_Ta nhờ chú em một việc , ta muốn sửa hai câu thơ của ta
Lòng ta chôn một khối tình ,
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu , (1)
thành
Lòng ta chôn một khối tình ,
Tình trong giây phút còn nghìn thu sau , (1)
Vừa dứt lời , người đàn ông biến mất trong khi tôi chưa kịp nói gì thêm .

(1) Người ta nói thiên thu không ai nói thiên thâu , do đó chữ thiên thâu dùng ép (ép chữ) để cho thơ có vần .

Tình Tuyệt Vọng

Lòng ta chôn một khối tình ,
Tình trong giây phút còn nghìn thu sau , (1)
Tình tuyệt vọng , nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay .

Hỡi ơi ! Người đó ta đây ,
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân .
Dẫu ta đi trọn đường trần ,
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi .

Người dù ngọc nói hoa cười ,
Nhìn ta như thể nhìn người không quen .
Đường trần lặng lẽ bước tiên ,
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình .

Một niềm tiết liệt đoan trinh ,
Xem thơ nào biết là mình ở trong ,
Lạnh lùng lòng khẽ hỏi lòng :
“Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây ?”

Khái Hưng đính chính (1)

 

%d bloggers like this: