Khai Phi's Website

Để Tay Lên Vai

        Khi xưa ta sướng ta vui .
        Bây giờ tay để suốt đời lên vai .

Một bà bị ung thư vú, nhưng rất may bệnh được phát giác sớm nên không đến nỗi. Ngoài ra, bây giờ có bộ ngực giải phẫu thẩm mỹ, bà càng hấp dẫn.
Tuy nhiên, người chồng vẫn còn than phiền với bạn:
_ Bà ấy hăm dọa sẽ ly dị nếu tao làm hư hỏng bộ ngực bà ấy.
Người bạn ái ngại hỏi:
_ Thế mày làm sao ?
Người chồng chán nản đáp:
_ Thi đành để tay lên vai chứ sao.
Người bạn mỉm cười:
_ Thôi thế cũng giống như ngày mới quen nhau.
Người chồng lắc đầu:
_ Giống sao được. Ngày đó tao ngại nên chỉ đặt tay lên vai nàng và hy vọng. Còn bây giờ thì suốt đời để tay đó thôi.

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d