Khai Phi's Website

Đêm Này Nghỉ Đỡ Chân

Có một lần tôi  về qua nơi đó ,
Tiếng chuông chùa ngân  báo tin đêm về .
Tôi gặp bà mẹ quê  mời tôi theo lối về
Rặng tre  thưa  dưới đê . 

Bước vào vườn rau  bà kêu cháu gái :
Bữa cơm chiều nay  có anh thăm nhà .
Ân cần nàng hỏi tôi : Đường xa xôi quá rồi ,
Đêm này  nghỉ  đỡ chân ?

Cơm sắn  canh rau
Bên hàng cau xanh  bạc  mái đầu ,
Mẹ  thầm  nói câu :
Chiều nay có con  ta thấy vui .
Ngày mai  đơn  người quá .

Thế rồi mờ sương  gà vừa gáy sáng ,
Bước đi còn quay  ngoái không nỡ rời
Nghe lòng buồn chơi vơi  vẳng bên tai tiếng mời
Đêm này  nghỉ  đỡ chân .

Đêm này  nghỉ. đỡ..  chân …

Khai Phi ngắt câu để hát

 

 

%d