Khai Phi's Website

Je Crois Entendre Encore_Tôi Tin Tôi Còn Nghe_I Believe I Still Hear

Je Crois Entendre Encore is sung by Nadir when he sees Leila, a woman that he and his friend Zurga both loved in the past, but have now sworn to stay away from to preserve their friendship. He is recalling how he once betrayed Zurga in the past when he loved Leila. His awoken passion upon seeing her again troubles him as he tries to sleep. This aria shows his passion for Leila, but internal conflict as he doesn’t want to betray Zurga again.
Matthew Loyal Smith

Nadir hát bài Je Crois Entendre Encore khi chàng gặp Leila, một cô gái chàng và người bạn Zurga cùng yêu trong quá khứ, nhưng rồi thề xa lánh nàng để giữ được tình bạn. Nadir hồi tưởng lại mình đã một lần phản bội Zurga trong quá khứ khi yêu Leila. Tình yêu đam mê của Nadir trỗi dậy khi gặp lại nàng làm chàng bối rối khó ngủ. Bài hát nầy diễn tả tình yêu đam mê của Nadir đối với Leila và sự xung đột nội tâm vì không muốn phản bội Zurga thêm lần nữa.
Translation into Vietnamese by Khai Phi (Bản dịch ra tiếng Việt của KP)

Je crois entendre encore,
Tôi tin tôi còn nghe,
I believe I still hear,
Cache’ sous les palmiers,
Nấp dưới những cây cọ,
Hidden beneath the palm trees,
Sa voix tendre et sonore
Tiếng nói trìu mến âm vang của nàng
Her voice, tender and deep
Comme un chant de ramiers.
Như tiếng hót chim bồ câu.
Like the song of a dove.
Oh nuit enchanteresse,
Ôi đêm say mê,
Oh enchanting night,
Divin ravissement !
Niềm vui định mệnh !
Divine rapture !
Oh souvenir charmant,
Ôi kỷ niệm mến yêu,
Oh delightful memory,
Folle ivresse, doux re^ve !
Say mê điên cuồng, mơ mộng êm đềm !
Mad intoxication, sweet dream !

Aux clarte’s des etoiles,
Dưới ánh sao sáng,
In the clear starlight,
Je crois encore la voir
Tôi còn tin tôi thấy nàng
I still believe to see her
Entr’ouvrir ses longs voiles
Hé mở chiếc khăn voan dài che mặt
Half-drawing her long veil
Aux vents tie`des du soir.
Trước gió ấm ban chiều.
To the warm breeze of the evening
Oh nuit enchanteresse,
Ôi đêm say mê,
Oh enchanting night,
Divin ravissement !
Niềm vui định mệnh !
Divine rapture !
Oh souvenir charmant,
Ôi kỷ niệm mến yêu,
Oh delightful memory,
Folle ivresse, doux re^ve !
Say mê điên cuồng, mơ mộng êm đềm !
Mad intoxication, sweet dream !
Charmant souvenir !
Kỷ niệm mến yêu !
Delightful memory !
Divin souvenir !
Kỷ niệm định mệnh !
Divine memory !

Bản dịch ra tiếng Việt của Khai Phi
Translation into English by KP, review by Matthew Loyal Smith

%d