Khai Phi's Website

‘A Marechiaro_Ở Marechiaro_In Marechiaro

Tóm tắt bài hát ‘A Marechiaro (Ở Marechiaro): Khi trăng lên ở Marechiaro, ngay cả cá cũng ân ái. Sóng biển vỡ ra làm tan màu vui tươi của ánh trăng . Có một chiếc cửa sổ nhà lầu, một bình hoa cẩm chướng thơm ngát. Phía dưới sóng biển vỗ rì rào. Caruli (Caroline), người yêu của tác giả sống trong căn nhà lầu. Tác giả nhìn vào cửa sổ, lòng say đắm. Trong đêm trăng, ánh sao làm mặt người đáng yêu. Nhìn đôi mắt của người yêu, lòng tác giả nở hoa. Tác giả muốn Caruli thức dậy, tác giả sẽ đàn ghi ta và hát bài Tình Ca Bên Song (se’re’nade) ‘A Marechiaro – Se’re’nade Du Pe^cheur De Lune.
KPHN

In Marechiaro 
When the moon comes out in Marechiaro,
even the fish are making love.
The waves of the sea revolt
changing their colour from joy.
When the moon comes out in Marechiaro !
In Marechiaro there is a window;
my passion knocks on it.
A fragrant carnation in a vase,
beneath it the water breaks and murmurs.
In Marechiaro there is a window!
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Whoever says that the stars are bright,
doesn’t know these eyes gracing your face.
Myself alone I know of these two stars
there, in my heart I have spikes.
Whoever says that the stars are bright.
Wake up, Caroline, the air is sweet,
how on earth did I linger so long?
To accompany the sounds with voice,
tonight I’ve brought a guitar
Wake up, Caroline, the air is sweet!
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Ở Marechiaro – KPHN dịch từ tiếng Anh
Khi trăng mọc ở Marechiaro, ngay cả cá cũng ân ái. Sóng biển vỡ ra làm đổi màu tươi vui của ánh trăng. Khi trăng mọc ở Marechiaro !
Ở Marechiaro, có một chiếc cửa sổ tôi nhìn vào say mê. Có một bình hoa cẩm chướng thơm ngát, bên dưới sóng biển vỗ rì rào. Ở Marechiaro, có một chiếc cửa sổ !
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Bất cứ ai nói rằng sao sáng đều không biết những ánh mắt đó làm mặt bạn đáng yêu. Riêng mình tôi biết có đôi mắt đẹp như sao ở đó và lòng tôi nở hoa. Bất cứ ai nói rằng sao sáng …
Hãy thức dậy, Caruli, bầu không khí dịu dàng, anh thấy yêu đời và đã muốn sống biết bao ! Đêm nay anh đã đem theo cây đàn ghi ta để hát. Hãy thức dậy, Caruli, bầu không khí dịu dàng !
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

‘A Marechiaro 
Quanno spónta la luna a Marechiaro,
pure li pisce nce fanno a ll’ammore.
Se revòtano ll’onne de lu mare,
pe’ la priézza cágnano culore.
Quanno spónta la luna a Marechiaro!
A Marechiaro ce sta na fenesta:
la passiona mia ce tuzzuléa.
Nu garofano addora ‘int’a na testa
passa ll’acqua pe’ sotto e murmuléa.
A Marechiaro ce sta na fenesta!
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Chi dice ca li stelle só lucente,
nun sape st’uocchie ca tu tiene ‘nfronte.
Sti ddoje stelle li ssaccio i’ sulamente,
dint’a lu core ne tengo li ppónte.
Chi dice ca li stelle só lucente?
Scétate, Carulí, ca ll’aria è doce.
Quanno maje tantu tiempo aggi’aspettato?
P’accumpagná li suone cu la voce,
stasera na chitarra aggio purtato.
Scétate, Carulí, ca ll’aria è doce!
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
In Marechiaro
When the moon comes out in Marechiaro,
even the fish are making love.
The waves of the sea revolt
changing their colour from joy.
When the moon comes out in Marechiaro!
In Marechiaro there is a window;
my passion knocks on it.
A fragrant carnation in a vase,
beneath it the water breaks and murmurs
In Marechiaro there is a window!
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Whoever says that the stars are bright,
doesn’t know these eyes gracing your face.
Myself alone I know of these two stars
there, in my heart I have spikes.
Whoever says that the stars are bright.
Wake up, Caroline, the air is sweet,
how on earth did I linger so long?
To accompany the sounds with voice,
tonight I’ve brought a guitar
Wake up, Caroline, the air is sweet!
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Đây là bài hát tiếng Ý: Tình Ca Bên Song (se’re’nade) ‘A Marechiaro – Se’re’nade Du Pe^cheur De Lune – do ba ca sĩ Ý Rina Ketty, Mario Lanza và Giuseppe Di Stefano trình bày.
Người Pháp nói rằng: “Les Allemands composent de la musique, les Italiens l’interpre`tent, les Français l’e’coutent” (Người Đức soạn nhạc, người Ý diễn tả, người Pháp nghe – Người Đức soạn nhạc hay, người Ý hát hay và người Pháp sành nghe nhạc).
Khai Phi Hạnh Nguyên

%d