Khai Phi's Website

The Child & His Mother_Đứa Bé Trai & Mẹ

A curious child asked his mother:
_Mommy, why are some of your hairs turning gray?
Một đứa trẻ tò mò hỏi mẹ:
_Má, tại sao vài sợi tóc của Má bị bạc?
The mother tried to use this occasion to teach her child:
_It is because of you, dear. Every bad action of yours will turn one of my hairs gray.
Người mẹ thử dùng dịp này để dạy con:
_Tại con đó, cưng. Mỗi hành động xấu của con sẽ làm bạc một sợi tóc của Má.
The child replied innocently:
_Now I know why grandmother has only grey hairs on her head.
Đứa trẻ trả lời một cách ngây thơ:
_Bây giờ thì con biết tại sao đầu của bà ngoại toàn tóc bạc.

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra tiếng Việt

%d