Khai Phi's Website

Đánh Hụt

Một tu sĩ dắt một đệ tử ra sân golf để dạy cho cách tâp trung tư tưởng.
Tu sĩ nói: «Đây là lỗ thứ nhất, con nhắm cái lỗ, dùng cái ba tông, ráng đánh làm sao cho banh lọt vào.»
Thằng nhỏ đánh một phát, trái banh chạy qua lỗ và đi luôn.
Nó la lên: «Đm, hụt.»
Từ sĩ giận nói: «Con không được chửi thề, sửa cách ăn nói lại cho lịch sự nghe chưa.» 
«Xin lỗi thầy, con cố gắng.»
Tới lỗ thứ nhì, tu sĩ bảo: «Cố gắng tâp trung tư tưởng.»
 Thằng nhỏ nhắm kỹ, đánh một phát, banh dừng lại trước khi tới lỗ. Giận quá nó la lên: «Đm hụt nữa.» 
Vị tu sĩ giận quá: «Con này, Thượng Đế ở khắp mọi nơi, con nói gì Thượng Đế cũng nghe hết, con mà chửi thề một lần nữa, Thượng Đế sẽ phạt con, nghe rõ chưa.»
«Dạ con xin lỗi, con sẽ không bao giờ chửi thề nữa.»
Tu sĩ nói: «Thôi được rồi, tiếp tục qua lỗ thứ ba, ráng lọt một lần coi.»
Thằng nhỏ tập trung hết tư tưởng, nhắm thật kỹ, đánh một phát mạnh quá, trái banh chạy qua khỏi lỗ thật xa. Tức quá, mất kiểm soát, nó lại la lên: «Đm hụt.»
Ngay lúc đó, nó bỗng nghe một tiếng sấm vang trời lở đất, nó nhìn qua, sững sờ thấy vị tu sĩ nằm thẳng cẳng chết cháy đen.
Nhìn lên trời, kinh ngạc, nó nghe một giọng nói từ trong đám mây: «Đm, đánh hụt!»

Phi Long

%d