Khai Phi's Website

Nắng Chiều

Qua bến  nước xưa  lá hoa  về chiều
Lạnh lùng  mềm đưa  trong nắng  lưa thưa.
Khi đến  cuối thôn  chân bước  không hồn.
Nhớ sao  là nhớ  đến người  ngày thơ.
Anh nhớ  trước đây  dáng em  gầy gầy
Dịu dàng  nhìn anh  đôi mắt  long lanh.
Anh nhớ  bước em  khi nắng  vương thềm.
Má em  màu ngà  tóc thề  nhẹ vương.
Nay anh về  qua sân nắng  chạnh nhớ câu thề  tim tái tê. 
Chẳng biết bây giờ  người em gái  duyên ghé về đâu.
Nay anh về  nương dâu úa  giọng hát câu hò  thôi hết đưa.
Hình bóng yêu kiều  kề hoa tím  biết đâu mà tìm.
Anh nhớ  xót xa  dưới tre  La Ngà 
Gợn buồn  nhìn anh  em nói  mến anh.
Mây lướt  thướt trôi  khi nắng  vương đồi.
Nhớ em  dịu hiền  nắng chiều  ngừng trôi.

Nay anh về  qua sân nắng  chạnh nhớ câu thề  tim tái tê. 
Chẳng biết bây giờ  người em gái  duyên ghé về đâu.
Nay anh về  nương dâu úa  giọng hát câu hò  thôi hết đưa.
Hình bóng yêu kiều  kề hoa tím  biết đâu mà tìm.
Anh nhớ  xót xa  dưới tre  La Ngà
Gợn buồn  nhìn anh  em nói  mến anh.
Mây lướt  thướt trôi  khi nắng  vương đồi.
Nhớ em  dịu hiền  nắng chiều  ngừng trôi.
Nhớ em ..  dịu hiền …  nắng chiều  ngừng trôi.

Khai Phi ngắt câu để hát.

Original Vietnamese words:

Chinese words: tiếng Hoa

Japanese words: tiếng Nhật

 

%d bloggers like this: