Khai Phi's Website

Serenata ‘Rimpianto’ Op.6 No.1_ Toselli’s Serenade

Đây là bài hát Serenata ‘Rimpianto’ Op.6 No.1 của Enrico Toselli.    
Se’re’nade (serenata)  – Tình Ca Bên Song –  là tiếng hát có nhạc đệm, hoặc chỉ là hòa tấu, trong đêm, dưới cửa sổ nhà một người, để ca tụng người đó.   
(Se’re’nade est un concert de voix et d’instruments, ou d’instruments seuls, donne’
pendant la nuit, sous les fene^tres de quelqu’un, pour l’honorer)
(Serenade is a concert of voice and instruments, or of instruments alone, given during the night, under someone’s windows, to honor her
)

Dreams and memories
Ước Mơ và Kỷ Niệm

Dreams and memories
Ước mơ và kỷ niệm
Are all that you’ve left me,
Là tất cả những gì em đã để lại cho anh,
Only lonely thoughts,
Chỉ những suy nghĩ cô đơn
About the one I worship and adore!
Về người anh tôn sùng và yêu quý!

Dreams and memories,
Ước mơ và kỹ niệm,
Are what I must live with,
Là những gì anh phải sống với,
Sad remembering
Buồn nhớ lại
Of golden moments that exist no more!
Những giờ phút bằng vàng không còn nữa!

Lovin’ arms to hold me tight,
Vòng tay em ôm anh chặt,
And your lips to kiss goodnight.
Và môi em anh hôn chúc ngủ ngon.
A love that seemed “Oh so right!”
Một tình yêu tưởng như “Ôi tốt đẹp quá!”
And yet, somehow, went wrong!
Rồi tuy vậy không hiểu sao thành tan vỡ!

Dreams and memories,
Ước mơ và kỷ niệm,
The moonlight on your hair,
Trăng rơi trên tóc em,
Songs that we sang,
Những bài ca chúng ta hát,
That feeling we shared whenever a church bell rang!
Đôi tim ta hòa nhịp mỗi khi chuông nhà thơ đổ hồi!
Oh, the memories and dreams of you!

Ôi, kỷ niệm và mơ ước về em!

I can’t live without you . . .
Anh không thể sống thiếu em …

I’ll keep on praying you come back to me,
Anh sẽ luôn cầu nguyện để em trở về với anh,

To me . . . to me!
Trở về với anh … trở về với anh!

Gaston Nguyễn Văn Phi Long & Khai Phi dịch ra văn xuôi Việt

%d