Khai Phi's Website

Sơn Nữ Ca

Một  đêm  trong rừng vắng ,
Ánh trăng chênh chếch  đầu ghềnh thấp thoáng  bóng cô sơn nữ  miệng cười xinh xinh .
Một  đêm  trong rừng núi ,
Có anh lữ khách  nhìn trời xa xa  ngắm trăng say đắm  một mình  bâng khuâng .
Một  đêm  trong rừng vắng ,
Có cô sơn nữ  miệng cười khúc khích  ngắm anh lữ khách  rồi lòng  bâng khuâng .
Một  đêm  trong rừng núi ,
Có anh lữ khách  nhìn trời xa xa  biết đâu sơn nữ  nhìn mình  đăm đăm .
Sơn  nữ  ơi !
Đời ta như cánh chim chiều  phiêu bạt thời gian  vun vút  trời mây .
Sơn  nữ  ơi !
Đừng làm thắc mắc  cho lòng khô cạn  từ nay  nước mắt  đầy vơi .
Sơn  nữ  ơi !
Thời gian lôi cuốn bao lần  bên rừng đầy hương  bát ngát  trời thu .
Sơn  nữ  ơi !
Đành lòng sống với  bên rừng thơ mộng  cùng hoa  với lá  ngàn hương .
Hãy nhìn  trăng lên , rồi lu  mờ dần .
Hãy nhìn  mây bay , thiết tha về ngàn  chờ đợi tay  người  sơn nữ .
Khi nhìn  chim bay , bay đi  tìm đàn .
Khi nhìn  gió cuốn  lá thu rời cành  cuộn bay lên  người  sơn nữ .
Sơn  nữ  ơi !
Làm chi cho đớn đau lòng  trong một thời gian  rồi thương  rồi nhớ .
Sơn  nữ  ơi ! 

Hoàng hôn xuống dần  đợi chờ ai đây ?

Sơn  nữ  ơi !
Đời ta như cánh chim chiều  phiêu bạt thời gian  vun vút  trời mây .
Sơn  nữ  ơi !
Đừng làm thắc mắc  cho lòng khô cạn  từ nay  nước mắt  đầy vơi .
Sơn  nữ  ơi !
Thời gian lôi cuốn bao lần  bên rừng đầy hương  bát ngát  trời thu .
Sơn  nữ  ơi !
Đành lòng sống với  bên rừng thơ mộng  cùng hoa  với lá  ngàn hương .
Hãy nhìn  trăng lên , rồi lu  mờ dần .
Hãy nhìn  mây bay , thiết tha về ngàn  chờ đợi tay  người  sơn nữ .
Khi nhìn  chim bay , bay đi  tìm đàn .
Khi nhìn  gió cuốn  lá thu rời cành  cuộn bay lên  người  sơn nữ .
Sơn  nữ  ơi !
Làm chi cho đớn đau lòng  trong một thời gian  rồi thương  rồi nhớ .
Sơn  nữ  ơi ! 

Hoàng hôn xuống dần  đợi chờ ai đây ?

Khai Phi ngắt câu để hát

%d bloggers like this: