Khai Phi's Website

Bánh Cuốn Ngon Hà Nội_Delicious Bánh Cuốn in Hanoi

BÁNH CUỐN THANH TRÌ PHỐ TÔ HIẾN THÀNH, HÀ NỘI
Với những cái mẹt thôn dã, hàng sáng bà Hoành thu hút biết bao nhiêu khách. Bánh cuốn Thanh Trì tráng mỏng ăn với chả, thứ chả không pha bột như nhiều hàng bây giờ. Gia đình bà Hoành đã 5-6 đời tráng bánh cuốn, và nay các cô con dâu của bà lại tiếp tục.
Chị Nguyễn thị Thanh – con dâu bà Hoành: Tráng bánh cuốn ngon và mỏng. Phải biết xay bột và xe bánh. Xe phải khéo, xe chậm quá thì dễ bị rách bánh, xe nhanh quá thì có thể sẽ bị dòn hoặc lại quá dày.

BÁNH CUỐN NHÂN PHỐ LÊ LỢI, HÀ NỘI
Hiệu Ninh Thịnh chuyên bán mấy thứ quà Việt Nam: bánh cuốn, xôi vò, chè đường.

%d bloggers like this: