Khai Phi's Website

Oan Hơn Thị Kính

Lâu ngày mới gặp lại, tôi bắt tay bạn:
_ “Hi” Toàn, vui khỏe phát tài chứ ? (Hi đọc là hai, tiếng Anh nghĩa là chào)
Toàn đáp:
_ Phát tài cái gì, phát tai thì có.
Tôi hỏi:
_ Thật không ? Chuyện gì thế ?
Toàn kể có vẻ còn tức:
_ Mày coi, tao đi chung thang máy với một gã từ lâu 1 lên lầu 10.
Hắn thả bom ngạt từ hậu môn ra quá đỗi rồi ra khỏi thang máy tại lầu 2, bỏ tao lại ngửi một mình.
Tới lầu 3 có một người đẹp tóc vàng đi vào làm tao muốn độn thổ.
Tôi lắc đầu:
_ Đúng là oan hơn Thị Kính.
Toàn nhăn nhó:
_ Đã hết đâu, nào ngờ người đẹp cũng đi họp trễ tại lầu 10. Và lúc đó phòng họp chỉ còn lại hai cái ghế trống cạnh nhau.

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d bloggers like this: