Khai Phi's Website

Tuyết Trắng

Anh biết  chiều nay  em anh  buồn lắm,
Đă hẹn  nhưng chẳng  thấy  bóng anh sang
Khi nắng  cổng trường  soi bước em,
Khi chiều kéo lại  bao nhiêu  nhớ mong,
Khi đường mây chờ  anh tung  cánh sắt.
Đây áo  bay  màu xanh, xanh như  tình ái.
Thắt lại  khăn ấm  chính  em đan.
Khi gió  quay cuồng  sau cánh bay,
Con tàu thét gầm  cho tim ngất ngây,
Phi đạo chạy dài  anh cất  cánh  bay lên …
Ngả nghiêng cánh chim,  con tàu xé trời,  rời xa  thành phố  rồi.
Mây giăng thật thấp,
Mây đan lụa trắng,
Mây pha  màu nắng.
Vượt cao vút cao,  mây trời kết thành  một vùng  tuyết  trắng ngần.
Tuyết ơi,  xin nhuộm  trắng  trong tâm hồn  em gái  nhỏ  tôi thương.
Khi nắng  chiều đi, không gian  chợt tối,
Xóa nhòa  vùng tuyết  trắng  mông mênh.
Anh ước  sao  tình mình  như  tuyết trinh
Cho dù chúng mình  không gian cách ngăn,
Cho dù tuyết trắng  đã chìm  trong  màn đêm.

Ngả nghiêng cánh chim,  con tàu xé trời,  rời xa  thành phố  rồi.
Mây giăng thật thấp,
Mây đan lụa trắng,
Mây pha  màu nắng.
Vượt cao vút cao,  mây trời kết thành  một vùng  tuyết  trắng ngần.
Tuyết ơi,  xin nhuộm  trắng  trong tâm hồn  em gái  nhỏ  tôi thương.
Khi nắng  chiều đi, không gian  chợt tối,
Xóa nhòa  vùng tuyết  trắng  mông mênh.
Anh ước  sao  tình mình  như  tuyết trinh
Cho dù chúng mình  không gian cách ngăn,
Cho dù tuyết trắng  đã chìm  trong  màn đêm.
Cho dù tuyết trắng  đã chìm  trong  màn đêm.
Cho dù tuyết trắng  đã chìm  trong  màn  đêm …

Khai Phi ngắt câu để hát

%d