Khai Phi's Website

Life Is An Unsolved Mystery_Cuộc Đời Là Một Bí Mật Không Giải Quyết Được

Life is an unsolved mystery because living creatures are forced to be born and eat one another to survive.
Tai sao các sinh vật bị ép ra đời và ăn lẫn nhau để mà sống làm cho cuộc đời là một bí mật không giải quyết được. 

Khai Phi Hanh Nguyen

%d bloggers like this: