Khai Phi's Website

Tri Âm

Tri âm có phải những người quen ,
Những bạn xa xưa thuở sách đèn ,
Hình bóng người thơ màu áo tím
Tình còn lưu luyến mãi trong tim ?

Những nàng thiếu nữ của mai sau
Khi tim e ấp mộng ban đầu ,
Đọc thơ để tóc vương theo gió ,
Nâng chiếc khăn tay thấm lệ sầu ?

Muốn gửi lời tim cho núi sông , (1)
Những người chiến đấu chẳng sờn lòng . (2)
Nhưng đời giờ đã xa xăm quá , (3)
Có làm chi nữa cũng như không .

Tri âm xa vắng , tình theo gió
Vào ánh trăng thanh đẹp bên bờ ,
Vào mây xanh thẳm cung non nước
Đã gợi cho hồn những nét thơ .

Khai Phi Hạnh Nguyên
Dec. 27 , 2006

(1) “Lời tim” là lời cảm tình , lời mến thương , “núi sông” là nước Việt Nam .
(2) “Những người chiến đấu chẳng sờn lòng” là những người Việt Nam , gồm luôn một số ít là đảng viên cộng sản Việt Nam , đã chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lãng từ 1979 đến bây giờ .
(3) “Đời” là người tức là người Việt Nam , “xa xăm” là “không thích” , thí dụ : Trước khi ly dị , bà ấy đã có thái độ xa xăm với chồng cả mấy năm .
“Nhưng đời giờ đã xa xăm quá” nghĩa là những người ở Việt Nam trong đó có người cộng sản đã không thích tôi (xưa là Bác Sĩ Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà) cho nên tôi gửi lời mến thương về họ không được và tôi có làm chi nữa cũng không được , vậy tôi chỉ gửi được lời mến thương về nước Việt Nam … mặc dầu tôi rất cảm động thấy những người Việt ở nước nhà đã không sờn lòng chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lăng , có thể nói là tôi cảm động đôi khi muốn rơi nước mắt .

Cho thật rõ nghĩa , trong khả năng , tôi có thể dịch sang Anh Vãn như sau :

Muốn gửi lời tim cho núi sông ,
I want to send my love words to my country ,
Những người chiến đấu chẳng sờn lòng .
And the people there who have fought unshakenly .
Nhưng đời giờ đã xa xăm quá ,
But people are still so different
Có làm chi nữa cũng như không .
That no matter what I can do , nothing is efficient .

%d