Khai Phi's Website

Tôi Vốn Chỉ Là …

Tôi vốn chỉ là con thú thôi , *
Nhưng tôi suy nghĩ với tim người .
Phải chăng như thú tôi sung sướng ?
Có lắm đời người đã kém vui ?

Thú kia chẳng biết chút gieo trồng ,
Đói thèm ăn thịt , ngày đi rong .
Không ganh , không ghét , không thù hận ,
Thú sống vô tư chẳng bận lòng .

Thú chỉ dành ăn cho tới no .
Thú nào có biết cất vào kho
Với lòng tham đến vô cùng tận
Tàn sát nhau xương vạn nấm mồ .

Thú đâu có muốn được hơn ai ,
Chỉ biết ăn no duỗi cẳng dài .
Chẳng hiểu chi là quyền với thế ,
Ô danh khỏi chuốc xuống tuyền đài .

Thú không biết nói chỉ nhìn thôi
Tỏ tình mẫu tử sống an vui .
Bạn người , đôi mắt tia ân nghĩa
Như ánh trăng rằm đêm sáng soi .

Nhưng thôi , tôi nghĩ lắm làm chi .
Chỉ biết chiều nay đánh chén nhè **
Dưới ánh trăng thanh từ vạn thuở ,
Để Nàng Thơ nhẹ dắt tôi đi …

Khai Phi Hạnh Nguyên

* L’homme est un animal supe’rieur (Người là một con thú cao cấp) là câu nói của người Pháp .
Người Việt Nam có chữ “con người” , ý nói người cũng là một con thú .
** Đánh chén nhè : nhậu say .

%d