Khai Phi's Website

Thời Gian_Time

Thời gian là kho tàng quý báu nhất vơi đi mỗi ngày.

Thời gian vô tình , có thể trôi đi rất chậm hoặc nhanh như bóng câu (*) qua cửa sổ , đem lại chẳng bao nhiêu cho những ước mơ , nhưng lấy đi những gì đẹp nhất trên đời .

Thời gian là thuốc nhiệm mầu sẽ xoa dịu những nỗi đau thương trong lòng người.

Vì con người yêu thích cái tốt và biết ghét cái xấu (**) , nên thời gian sẽ làm sáng tỏ sự thật về những trang sử viết bởi những kẻ hận thù hoặc ưa ghét , bởi những kẻ nịnh hót vì cơm áo , và bởi những sử gia không lành nghề .

Khai Phi Hạnh Nguyên

(*) Bóng câu : bóng ngựa . Câu là con ngựa khoẻ .
(**) Un homme est celui qui aime le bien et sait haïr le mal (Con người yêu thích cái tốt và biết ghét cái xấu) .

Time is the most precious treasure that empties out every day.

Time is indifferent to everything. It can go by either very slowly or as fast as a horse’s shadow across the window. It brings very little to dreams. It takes away what is most beautiful of a person’s life.

Time is the ultimate remedy for broken hearts.

Because man loves what is good and knows to hate what is bad, time will bring about the truth to historical pages written with bias and mistakes.

KPHN

 

%d