Khai Phi's Website

Tiếng Hát Về Đêm_Y Vũ

Về  thành đô yêu dấu , bước chân vào  tìm hình dáng yêu .
Bao  tháng ngày qua , đời sống xa nhà  thường thiếu mộng mơ.
Ngồi  lặng nghe em hát , những u hoài  chìm trong đáy ly .
Thôi , uống cạn đi  vì đã lâu rồi  đến nay mới về .
“Yêu  em như  một cánh hoa  mong manh  đời vương tơ”- ngậm ngùi  anh thầm nói .
_”Em , em ơi  hình bóng em  mang trong  hồn anh mãi , cớ sao
em không cười ?”
_”Nụ  cười em không tiếc  sẽ trao người , một người biết thôi
Khi  tiếng đàn ca  thành tiếng ru hồn , mình xây giấc mơ”.

Phó Anh Dzũng & Khai Phi sưu tầm và ngắt câu để hát.

%d bloggers like this: