Khai Phi's Website

Một Người Có Thể Là Gì ?_What Would A Person Be ?

Một người có thể là :
1. Một công dân bình thường ít người biết đến .
2. Một kẻ để lại cho đời giọng hát say đắm lòng người hoặc ngón đàn tài hoa .
3. Một đại diễn viên về kịch nghệ hoặc điện ảnh .
4. Một người có tác phẩm đứng mãi với thời gian về văn, thơ, nhạc, kịch, hội họa, điêu khắc .
5. Một anh hùng cứu nước .
6. Một kẻ tài ba làm cho nước giàu mạnh .
7. Một tên lường gạt .
8. Một tên lãnh đạo ăn cắp .
9. Một tội phạm .

10. Một kẻ phản quốc .

Khai Phi Hạnh Nguyên

A person would be: 
1. An unknown normal citizen .
2. A famous singer or musician .
3. A great actor/actress .
4. An great author of literature and/or arts .
5. A national hero who defeats the enemy .
6. A talented person who makes his/her country wealthy and powerful .
7. A cheater .
8. A thief leader of the country .
9. A criminal .
10. A traitor who betrays his/her country .

KPHN

%d