Khai Phi's Website

Plaisir D’Amour_Martini-Davon Henriotti_Thú Vui Tình Yêu

Plaisir d’amour ne dure qu’un moment .
Thú vui tình yêu chỉ kéo dài một lúc .
Chagrin d’amour dure toute la vie .
Đau buồn tình yêu còn mãi suốt đời .
Tu m’as quittée pour la belle Sylvie .
Anh đã bỏ em để theo người đẹp Sylvie .
Elle te quitte pour un autre amant .
Nàng bỏ anh để theo một người yêu khác .
Plaisir d’amour ne dure qu’un moment .
Thú vui tình yêu chỉ kéo dài một lúc .
Chagrin d’amour dure toute la vie .
Đau buồn tình yêu còn mãi suốt đời .
“Tant que cette eau coulera doucement
“Khi nào dòng nước này còn chảy êm ái
Vers ce ruisseau qui borde la prairie ,
Đến con suối kia quanh cánh đồng cỏ ,
Je t’aimerai”, te répétait Sylvie .
Em sẽ còn yêu anh” , Sylvie đã nói với anh nhiều lần .
L’eau coule encore , elle a changé pourtant .
Dòng nước còn chảy , nhưng nàng đã đổi thay .
Plaisir d’amour ne dure qu’un moment .
Thú vui tình yêu chỉ kéo dài một lúc .
Chagrin d’amour dure toute la vie .
Đau buồn tình yêu còn mãi suốt đời .

Duy Ánh Hạnh Nguyên dịch ra văn xuôi tiếng Việt

%d