Khai Phi's Website

You Never Know!

Vợ :
_ Này anh , một người đàn bà trẻ đẹp , sensuelle (“khát tình”) nhưng không lấy bậy (*) , thông minh , không tham tiền và quốc tịch Mỹ có thể …
Chồng :
_Có thể gì ?
Vợ :
_Anh nghĩ thế nào về cô Tím ?
Chồng :
_Bà hỏi gì lạ vậy ?
Vợ :
_Anh có cho cô Tím là hạng đàn bà tôi vừa kể không ?
Chồng :
_Rất có thể như vậy !
Vợ :
_Vậy cô Tím có thể lấy chồng đại gia không ?
Chồng :
_Có thể lắm chứ !
Vợ :
_Tại sao ?
Chồng :
_Bởi vì trong những điều cô Tim có như bà vừa kể , sau sắc đẹp và khát tình , cô ta không tham tiền và có quốc tịch Mỹ là hai hấp dẫn lớn đối với những người giàu có ở Việt Nam .
Vợ :
_Vậy ví dụ sau đám cưới với đại gia , cô Tím viết cho anh một cái check (ngân phiếu) ít nhất bằng tài sản anh đang có , anh sẽ làm gì ? Lãnh tiền cái check đó ?
_Không .
_Bỏ băng cái check đó ?
_Không .
_Trả lại cái check đó ?
_Không .
_Vậy giữ cái check đó để làm gì ?
_Tôi không bốc đồng , mà sẽ chỉ gửi cho cô ta một cái card chúc mừng vui khỏe bình an may mắn , kèm thêm một cái check 100 đô la Mỹ tượng trưng cho một trăm phần trăm cô ta đạt được lời chúc của tôi . Còn cái check cô ta gửi cho tôi tôi giữ chơi mà thôi .
_Chứ không phải giữ để tôi chết rồi anh cưới con vợ nhí ở Việt Nam à ?
_Làm gì có chuyện đó !
_You never know ! (Anh không bao giờ biết đâu !) .

Chân Thiện

(*) Không lấy bậy : không loạn luân và trong thời gian làm tình với một người , không làm tình với người khác .

%d bloggers like this: