Khai Phi's Website

Làm Sao Có Vợ ?

Kim cương là bạn tốt nhất của người con gái
Diamonds are a girl’s best friend

Cưới xin thật khó vô vàn .
Trai tân nàng bảo ngỡ ngàng biết chi .
Ăn chơi từng trải bị chê
Là đồ hư hỏng hôi ê mấy đời .
Tương lai chưa chắc gì vui ,
Ngựa quen đường cũ bao người xưa nay .
Đàn ông đành chịu bó tay .
Độc thân nằm đợi tới ngày giàu to ,
Tặng nàng một chiếc ô tô ,
Kim cương một bộ thay vò rượu tăm , (1)
Một ngôi biệt thự ba tầng ,
Bạc tiền đưa hết nàng rằng hào hoa .
Bấy giờ vui cửa vui nhà .
Trai tân vợ bảo mới là trai ngoan .
Ăn chơi hứa sẽ đàng hoàng ,
Vợ tin cười đáp thế càng mê ly .
Tuổi đời lúc cưới về già ,
Vợ thương mua thuốc Vác gà (2) tặng anh .
Tình ơi tình hỡi là tình
Khác chi những lúc tuổi xanh ngày nào .
Đàn ông Trời chẳng cho giàu ,
Nhiều chàng ế vợ đêm gào giường không .
Hai câu này nhớ nằm lòng
Nếu còn mơ tưởng đèo bòng phu thê .

Khai Phi Hạnh Nguyên
Dec. 21, 2006

(1) Rượu tăm : rượu quý thời xưa .
(2) Vác gà : Viagra : thuốc cường dương .

Áo anh sứt chỉ đường tà (3)
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu .
Áo anh sứt chỉ đã lâu .
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng . (4)
Khâu rồi anh sẽ trả công .
Ít nữa lấy chồng anh lại giúp cho .
Giúp em một thúng sôi vò .
Một con lợn béo , một vò rượu tăm . (1)
Giúp em đôi chiếu em nằm .
Đôi chăn em đắp , đôi trầm em đeo . (5)
Giúp em quan tám tiền treo . (6)
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau .
(Ca dao VN)

(3) Đường tà : đường ngang .
(4) Cho cùng : cho xong .
(5) Đôi trầm : đôi hoa (bông) tai bằng gỗ trầm .
(6) Tiền treo : tiền tặng cho em để đó, tiền tặng cho em để dành (treo nghĩa là để đó).

%d bloggers like this: