Khai Phi's Website

Diamonds Are A Girl’s Best Friend_Kim Cương Là Bạn Tốt Nhất Của Người Con Gái

Words by Jule Styne
Music by Leo Robin
Lời của Jule Styne
Nhạc của Leo Robin

The French are glad to die for love .
Người Pháp vui lòng chết vì tình yêu .
They delight in fighting duels .
Họ thích thú tử chiến trong cuộc thách đấu tay đôi . (1)
But I prefer a man who lives
Nhưng một người sống trên đời
And gives expensive jewels .
Tặng nữ trang đắt giá làm tôi thấy thích hơn .
A kiss on the hand
Một nụ hôn tay
May be quite continental ,
Có thể chẳng đáng giá nhiều .
But diamonds are a girl’s best friend .
Nhưng kim cương là bạn tốt nhất của người con gái .
A kiss may be grand ,
Một nụ hôn có thể lớn lao ,
But I won’t pay the rental
Nhưng sẽ không trả tiền thuê
On your humble flat
Căn nhà tầm thường của bạn
Or help you at the automat .
Hoặc giúp bạn trả tiền mua thức ăn tại cửa sổ bán bằng máy .
Men grow cold
Trai thành lạnh lùng (2)
As girls grow old ,
Trong khi gái trở nên già ,
And we all lose our charms in the end .
Và sau cùng chúng ta đều hết duyên .
But square-cut or pear-shaped ,
Nhưng là mặt vuông hay mặt nhiều góc ,
These rocks don’t lose their shape .
Những viên đá này (3) không thay hình đổi dạng .
Diamonds are a girl’s best friend .
Kim cương là bạn tốt nhất của người con gái .
Tiffany’s !
Hỡi những hiệu kim cương Tiffany !
Cartier !
Cartier !
Black Starr !
Black Starr !
Frost Gorham !
Frost Gorham !
Talk to me Harry Winston ,
Harry Winston , hãy nói với tôi !
Tell me about it !
Nói cho tôi về kim cương !
There may come a time
Có thể xảy đến một lần
When a lass needs a lawyer ,
Một người đàn bà yêu dấu cần luật sư, (4)
But diamonds are a girl’s best friend .
Nhưng kim cương là bạn tốt nhất của người con gái .
There may come a time
Có thể xảy đến một lần
When a hard-boiled employer
Một ông chủ khô khan
Thinks you’re awful nice ,
Nghĩ rằng bạn đáng yêu quá ,
But get that ice or else no dice .
Nhưng bạn hãy nhận kim cương trao tặng , ngoài ra đều vô ích .
He’s your guy
Chàng là người tình của bạn
When stocks are high ,
Khi chứng khoán lên cao , (5)
But beware when they start to descend .
Nhưng hãy coi chừng khi chứng khoán bắt đầu hạ . (6)
It’s then that those louses
Rồi thì có lúc những kẻ chẳng ra gì đó (7)
Go back to their spouses .
Trở về với vợ .
Diamonds are a girl’s best friend.
Kim cương là bạn tốt nhất của người con gái .

I’ve heard of affairs
Tôi đã nghe nói đến những du dương tình ái
That are strictly platonic ,
Chỉ hoàn toàn thơ mộng ,
But diamonds are a girl’s best friend .
Nhưng kim cương là bạn tốt nhất của người con gái .
And I think affairs
Và tôi nghĩ rằng những cuộc tình vặt
That you must keep liaisonic
Mà bạn phải giữ mối dây ân ái
Are better bets
Sẽ bõ công hơn
If little pets get big baguettes .
Nếu các cục cưng (8) nhận được những viên kim cương lớn .
Time rolls on ,
Thời gian trôi ,
And youth is gone ,
Tuổi xanh đi mất ,
And you can’t straighten up when you bend .
Và bạn chẳng còn đứng thẳng lên được khi cúi xuống .
But stiff back
Nhưng bạn cứng rắn thì lưng bạn thẳng , (9)
Or stiff knees ,
Gối bạn thẳng ,
You stand straight at Tiffany’s .
Bạn đứng thẳng tại hiệu kim cương Tiffany . (10)
Diamonds ! Diamonds !
Kim cương ! Kim cương !
I don’t mean rhinestones !
Tôi không ý nói những loại nữ trang đá giả !
But diamonds are a girl’s best friend .
Chỉ kim cương là bạn tốt nhất của người con gái .

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra văn xuôi tiếng Việt

Chú thích
(1) Ngày xưa , nếu hai người đàn ông Pháp cùng yêu một người nữ , khi gặp nhau thế nào họ cũng sẽ có cuộc va chạm khiến họ thường thách nhau đấu kiếm hoặc đấu súng .
(2) Làm tình suy yếu hay liệt dương .
(3) Kim cương .
(4) Dù lúc đó luật sư là bạn , nhưng kim cương là bạn tốt nhất của người con gái. 
(5) Chàng có lãi (có lời) .
(6) Chàng lỗ vốn .
(7) Đàn ông có vợ ngủ với đàn bà khác bị đàn bà này gọi là “những kẻ chẳng ra gì” – nguyên văn “những con chấy (chí)”.
(8) Các em yêu quý .
(9) Cứng rắn hiểu rằng kim cương (tiền) là bạn tốt nhất của người con gái.
(10) Tại hiệu kim cương danh tiếng , vì đẹp khi trẻ đứng thẳng tự nhiên chờ được mua tặng kim cương đắt giá . Khi già đến những hiệu kim cương này để bán những viên kim cương đắt giá , vẫn đứng thẳng vì … giàu .

 

%d bloggers like this: