Khai Phi's Website

Liên Thơ Long Khải Dung Tím

Chào các bạn,
Lại vừa có một sự tình cờ về thơ có thể gọi là
“Liên Thơ Long Khải Dung Tím”kể theo thứ tự thời gian.
Đầu tiên là bài thơ cười Văn Mình, Vợ Người đại ý nói “chẳng nên cho văn thơ của mình là hay hoặc hay nhất”, ngoài ra “đàn ông nên kềm lại tính dâm của mình bằng cách … nằm nhà thôi”.
Tiếp đó hôm nay Quách Nương Nương trả lời bài thơ cười này bằng một bài có thể gọi là thơ họa tên là Chồng Chúa, Vợ Tôi, cùng ngày hôm nay người đẹp Email Friend Nguyễn Thị Tím cũng trả lời liền bằng bài thơ Êm Ru.
Vậy xin chép ra đây ba bài thơ có thể gọi là “Liên Thơ Long Khải Dung Tím” với phần chú thích của Khai Phi như thường lệ để độc giả giải trí.
KPHN.

   

Văn Minh , Vợ Người

Xưa nay thế thái nhân tình
Vợ người thì đẹp , văn mình thì hay . (*)
Những người võ nghệ cao tay ,
Văn thơ tuyệt tác , nhận ngay sai lầm .
Những chàng kềm được tính dâm ,
Vợ nào cũng vậy nên … nằm nhà thôi .

Long Khải
(*) Hai câu này là ca dao Việt Nam .

 

Chồng Chúa , Vợ Tôi

Cư xử cho đúng nghĩa tình ,
Vợ tôi, chồng chúa chúng mình tránh xa ,
Ban ngày anh tựa như cha ,
Ban đêm “bú tí” như là trẻ thơ . (*) (1)
Vác cầy qua núi nửa giờ
Ai mà chịu được mệt phờ tấm thân . (2)

Quách Thị Dung
(*) Hai câu này là ca dao.
Chú thích của Khai Phi
(1) Chắc hết sữa rồi , còn … hơi không.
(2) Có đánh máy sai không đây ? “Mệt phờ” thật không ?

 

Hí lu cô Dung long time no C lóng rày cô phẻ hong ?! Hôm nay con thọt lét cho cô cười nghen …
Ps. Hi chú Khải dạo này phẻ hong nè, vẫn còn cứng cựa hả chú ?! Dạ con kính chúc cô thầy một năm mới khang an thịnh vượng sống lâu hơn trăm tuổi và dồi dào sức khỏe nghen .
Kính trọng, Tím

Êm Ru

Cô Dung có phước có phần .
Có chồng khỏe mạnh ân cần đón đưa ,
Chẳng ngại khuya sớm chiều trưa ,
Sẳn sàng ứng chiến mây mưa mần “quài” …
Nôn lòng ngậm hết “củ khoai” .
Sướng quá sao lại mệt nhoài thở than ?! (1)
Hay cô lớn tuỗi khô khan ?! (2)
“Vác cày qua núi” muôn vàn đớn đau ?!
Tội nghiệp “biết tính làm sao” ?!
Dầu mỡ cô phết nhiều vào trơn tru !
“Sấu trườn bãi cát” êm ru …

Tím
Chú thích của Khai Phi
(1) Câu này đánh máy đúng: “sướng quá” không phải “mệt phờ” như Quách Nương Nương nói.
(2) Chưa chắc … đã … khô, Tím còn ít tuổi chỉ đoán mà thôi !

 

%d bloggers like this: