Khai Phi's Website

Tóc Thề

Email Friend Trần Lê Hương

Em cắt trao anh mớ tóc thề ,
Ân cần : “Anh chớ phụ em nghe !
Bắc Nam sông núi dù xa cách ,
Xin nhớ tình em cố trở về !” .

Ta bỏ tóc thề vào cẩm nang ,
Chắt chiu trân quý tựa ngàn vàng ,
Luôn luôn ủ ấp trên lồng ngực .
Nghe tóc và tim nhịp rộn ràng .

Ta muốn quay về có được đâu !
Hiền Lương ai nỡ đoạn ngăn cầu ?
Ngưu Lang Chức Nữ còn mong gặp ,
Ta với em đành vĩnh biệt nhau ?

Ta đi biền biệt bốn mươi năm .
Mấy vạn ngày dài cá bặt tăm ,
Hồn vẫn đêm đêm nương cánh gió
Tìm người ải bắc thực xa xăm .

Muốn về quê cũ phải đi vòng
Hết cả bán cầu Tây tới Đông .
Thấy lại Thăng Long đầu bạc phếch .
Tìm em khắp chốn chỉ hoài công !

Đã mang tâm sự một Từ Lang (1)
Giã biệt tiên nương trở lại làng .
Lối cũ đường xưa dâu biển đổi … (2)
Tóc thề thả gió hận mênh mang .

Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái

Chú thích của KPHN
(1) Từ Lang: lang là đàn ông trẻ, Từ Lang là đàn ông trẻ họ Từ, ý nói Từ Thức, nhân vật trong truyện Từ Thức Nhập Thiên Thai – Từ Thức Vào Thiên Thai.
(2) Dâu biển đổi: câu cổ văn “Thập nhị niên thương hải biến vi tang điền” (Thập: mười; nhị: hai; niên: năm; thương: buôn bán; hải: biển; biến: biến; vi: làm; tang: dâu; điền: ruộng) nghĩa là mười hai năm chỗ biển buôn bán biến thành ruộng dâu, ý nói sự biến đổi của cảnh vật hoặc của cuộc đời từ hưng thịnh sang suy vong. “Dâu biển đổi” ý nghĩa như câu cổ văn.
February 19, 2012

%d