Khai Phi's Website

Sour Sweet Soy Sauce_Nước Tương Đậu Nành Chua Ngọt

1 volume of lime (or lemon) juice or vinegar
4 volumes of soy sauce
2 volumes of sugar
2 volumes of boiled water
Finely chopped garlic
Chopped hot pepper (optional)
Stir up evenly .
To eat with noodle and ramen soups, stir-fry noodle .

1 thể tích nước chanh vắt hoặc dấm
4 thể tích nước tương đậu nành
2 thể tích đường
2 thể tích nước sôi để nguội
Tỏi băm nhỏ
Ớt băm (nếu thích)
Khuấy đều .
Ăn với mì nước , mì xào .

Khai Phi

%d