Khai Phi's Website

Making & Drinking Tea_Pha & Uống Trà

You can drink whatever tea you like.
If you want to drink green tea, you should choose the Japanese one.
Chinese tea is most exported to the United Kingdom.
One of the best ways to make tea:
Put your tea as much as you want into a one-liter thermos. Immediately fill it up with maximally boiling water and right away close it tightly. Wait until the tea disappears from the surface of the water and goes down the thermos bottom.
Pour the tea into a cup that is immediately and completely closed with a lid.
So you conserve all the flavour of the tea you make.
Drink it as hot as possible.  
If you want to drink tea and enjoy seeing its color at the same time, pour it into a small glass instead of a cup.

Bạn có thể uống loại trà nào bạn thích. Nếu bạn muốn uống trà xanh, bạn nên chọn trà xanh Nhật Bản. Trà Tàu xuất cảng nhiều nhất sang Liên Hợp Vương Quốc Anh.
Một trong những cách pha trà tốt nhất:
Bỏ trà nhiều ít theo ý muốn vào một cái bình thủy (thermos) một lít.
Đổ đầy liền nước thật sôi vào bình rồi đóng bình chặt ngay lại.
Đợi cho đến khi trà biến khỏi mặt nước và chìm xuống đáy bình.
Rót trà ra một cái tách và đóng kín tách lại liền bằng một cái nắp.
Như vậy bạn giữ được nguyên hương vị trà bạn pha.
Uống trà nóng chừng nào hay chừng nấy.
Nếu bạn muốn vừa uống trà vừa nhìn thấy màu trà thì bạn rót trà ra một cái cốc nhỏ thay vì một cái tách.

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d bloggers like this: