Khai Phi's Website

Nhớ Người_I Miss The Person

Ta nhớ người xa cách núi sông .
I miss the person who is mountains and oceans far away .
Người xa xa có nhớ ta không ?
Does the person miss me ?
Sao đang vui vẻ ra buồn bã ?
Why do I suddenly feel sad when I am joyful ?
Vừa mới quen nhau đã lạ lùng .
We knew each other briefly and we had to say farewell .

Trần Tế Xương
Plain English translation by Khai Phi

%d bloggers like this: