Khai Phi's Website

Nuits D’Espagne_Đêm Tây Ban Nha

Te souviens-tu des nuits d’Espagne?
Anh có nhớ những đêm Tây Ban Nha
Et de cette chanson gitane
Và bài hát du mục đó ,
Qui nous faisait rêver
Bài hát đã làm cho chúng ta mơ mộng
Quand tout le ciel brillait
Khi tất cả bầu trời sáng lạn lên
Que mille étoiles scintillaient ,
Bằng nghìn ánh sao lấp lánh ,
Mettant un peu de rêves bleus
Gieo những mơ mộng xanh (*)
Dans nos yeux .
Vào đôi mắt chúng ta .

Je n’oublierai jamais
Em sẽ không bao giờ quên
Que tu m’as serré(e) ,
Anh đã ôm chặt em ,
Chéri(e) , dans tes bras
Anh ơi , trong tay anh
Ce soir-là .
Chiều hôm ấy .

Te souviens-tu des nuits d’Espagne?
Anh có nhớ những đêm Tây Ban Nha ?
Et de cette chanson gitane
Và bài hát du mục đó ,
Qui racontait l’histoire
Bài hát đã kể lại chuyện
De cette rose noire
Đóa hồng đen ấy
Toujours plus belle à l’infini ,
Luôn đẹp nhất đến vô tận ,
Mais qui fleurissait dans la nuit
Nhưng nở trong đêm ,
Si jolie .
Đêm đẹp biết bao .

Et sous la lune bleue ,
Và dưới ánh trăng xanh ,
Comme on était heureux
Chúng ta đã hạnh phúc biết bao ,
Seuls, tous les deux .
Chỉ một mình đôi ta .

N’oublie jamais les nuits d’Espagne ,
Anh đừng bao giờ quên những đêm Tây Ban Nha ,
Ni la jolie chanson gitane
Đừng quên cả bài hát hay du mục ,
Qui racontait l’histoire
Bài hát đã kể lại chuyện
De cette rose noire
Đóa hồng đen đó
Toujours plus belle à l’infini ,
Luôn đẹp nhất đến vô tận ,
Mais qui fleurissait dans la nuit ,
Nhưng nở trong đêm ,
Dans la nuit .
Trong đêm .

C’est depuis ce jour-là
Chính từ hôm đó
Que j’ai eu la joie
Mà em đã vui
De t’avoir à moi
Có được anh
Pour la vie .
Suốt đời .
La la la la la la la la la
La la la la la la la la la
La la la la la la la la la
La la la la la la la la la

(*) Gieo những mơ mộng xanh :
Gieo những mơ mộng ngập ánh trăng xanh
Vào đôi mắt chúng ta .

Duy Ánh Hạnh Nguyên dịch ra văn xuôi tiếng Việt

%d