Khai Phi's Website

Safe Driving_Lái Xe An Toàn

SAFE DRIVING_by KPHN
Start driving early enough to be on time at the destination.
Drive carefully when you are late, upset, or worrying.
It is better to use the road map, or to understand correctly and remember the driving direction on the Internet (printout the direction if you have a printer).
1. Adjust your seat to sit comfortably, see best outside, and have your foot reach the brake effectively.
2. Adjust 3 mirrors to view well cars on two sides and behind.
3. Keep distant enough from the car ahead.
4. Follow the road speed signs to be safe and avoid fine tickets given by road cameras (usually following the traffic flow is enough).
5. Look at the left mirror and the left side of your car when changing to the left lane. Remember that the car next to your car left side does not appear in the mirror.
6. Look at the right mirror, the front mirror, and the right side of your car when changing to the right lane. Remember that the car next to your car right side does not appear in the mirror.
7. Slow down your speed when driving downhill and/or on an icy, snowy, or wet road.
8. Prepare to exit the free way early enough to avoid changing lane in a hurry and missing the exit.
9. When you drive on a curved road, slow down your speed especially if the road is icy, snowy or wet because your car will be pulled toward the convexity of the curved road. That is why the traffic speed sign is 25 mph for driving on a ramp (exit).
In addition, you can push the emergency light button to warn drivers behind you if necessary.
10. When you break your car on an icy, snowy or wet road, your car usually slides forward and/or laterally. So keep distant enough from the car ahead and do the pumping break when necessary : break, quickly release the brake and quickly break again. The first break is called the pumping break that is to slow down your car so the final break is effective. But when you drive fast or your car is too close to or not far enough from the car ahead, the pumping break must not be used because you run out of time and the final break is too late.

LÁI XE AN TOÀN_theo KPHN
Lái xe đi sớm để đến nơi đúng giờ.
Lái xe cẩn thận khi đi trễ, tức giận hoặc lo lắng.
Tốt hơn là dùng bản đồ chỉ đường, hoặc hiểu đúng và nhớ cách chỉ dẫn đường đi trên Internet (in ra một bản để trong xe mà dùng nếu có máy in)
1. Điều chỉnh lại ghé ngồi để ngồi được thoải mái, nhìn rõ bên ngoài và bàn chân đạp phanh (thắng) được hiệu quả.
2. Điều chỉnh 3 kính chiếu hậu để nhìn rõ được xe hai bên và đằng sau.
3. Giữ khoảng cách đủ xa sau xe trước mặt.
4. Theo bảng chỉ dẫn vận tốc bên đường để được an toàn và tránh bị phạt bởi máy chụp hình bên đường (thường thường lái xe theo dòng lưu thông – traffic flow – là được rồi).
5. Nhìn vào kính chiếu hậu bên trái và sát cạnh xe bên trái khi sang lane bên trái. Nên nhớ rằng khi xe người ta ở sát cạnh xe bên trái thì không hiện ra trong kính chiếu hậu nữa.
6. Nhìn vào kính chiếu hậu bên phải, kính chiếu hậu trước mặt, và sát cạnh xe bên phải khi sang lane bên phải. Nên nhớ rằng khi xe người ta ở sát cạnh xe bên phải thì không hiện ra trong kính chiếu hậu nữa.
7. Lái chậm lại khi xe xuống dốc hoặc ở trên con đường có nước đá, tuyết, hay nước.
8. Khi lái xe trên xa lộ, chuẩn bị vào exit đủ sớm để tránh phái vào exit vội vã hoặc vuột mất exit.
9. Khi lái xe trên con đường cong, lái chậm lại nhất là khi con đường có nước đá, tuyết, hoặc nước vì xe sẽ bị lôi về phía lồi của con đường. Bởi vậy mà bảng chỉ vận tốc là 25 miles một giờ trên các exits. Ngoài ra có thể bấm nút đèn khẩn cấp (emergency button) để lưu ý xe sau nếu cần.
10. Khi thắng xe trên con đường có nước đá, tuyết, hoặc nước, xe thường bị trượt về đằng trước hoặc một bên.
Bởi vậy phải lái xe đủ cách xa xe trước mặt và dùng cách thắng nhồi khi cần thiết: đạp thắng, nhả thắng ngay lập tức, đạp thắng lại ngay lập tức. Cú đạp thắng đầu tiên gọi là thắng nhồi để làm cho xe chậm lại do đó cú thắng sau cùng có hiệu quả. Nhưng khi bạn lái nhanh hoặc xe bạn quá gần hoặc không đủ xa xe trước mặt, bạn không được dùng cách thắng nhồi bởi vì lúc đó bạn không còn thì giờ nữa và cú thắng sau cùng sẽ quá trễ.

 

%d bloggers like this: