Khai Phi's Website

Khi Đã Yêu

Khi  đã yêu  thì mơ  mộng nhiều.
Mơ  ngày mai  pháo nhuộm  đường vui.
Mơ  làn môi  thơm ngát  hương đời.
Tình kia phong kín mây trời.
Nhưng yêu  riêng một  người thôi.

Khi  đã yêu  thì lo  sợ nhiều.
Lo  chiều thôi  nắng nhạt  màu tươi.
Lo  niềm tin  chưa thấm  tim người,
Tình kia  thêm vỡ  tan thôi,
Đêm đêm  ngấn lệ  đầy vơi…

Chớ nói  tình yêu  bằng  chót lưỡi  đầu môi,
Bằng  khóe mắt  xa vời
Thì dẫu  sau này  nên câu  luyến ái,
Ân tình  còn thương  mãi mãi
Hương thề  trọn kiếp  không phai.

Bao  ước mơ  còn trong  đợi chờ
Cho  nghìn sau  nối lại  nghìn xưa,
Cho  nguồn yêu  dâng kín  tim người,
Ngày vui  hai đứa  chung đôi.
Khi yêu  yêu một  người thôi…

 

Khi  đã yêu  thì lo  sợ nhiều.
Lo  chiều thôi  nắng nhạt  màu tươi.
Lo  niềm tin  chưa thấm  tim người,
Tình kia  thêm vỡ  tan thôi,
Đêm đêm  ngấn lệ  đầy vơi…

Chớ nói  tình yêu  bằng  chót lưỡi  đầu môi,
Bằng  khóe mắt  xa vời
Thì dẫu  sau này  nên câu  luyến ái,
Ân tình  còn thương  mãi mãi
Hương thề  trọn kiếp  không phai.

Bao  ước mơ  còn trong  đời chờ
Cho  nghìn sau  nối lại  nghìn xưa,
Cho  nguồn yêu  dâng kín  tim người,
Ngày vui  hai đứa  chúng đôi.
Khi yêu  yêu một  người thôi.
Cho  nguồn yêu  dâng kín  tim người,
Ngày vui  hai đứa  chung đôi.
Khi yêu.. yêu một.. người thôi….

Khai Phi ngắt câu để hát

%d bloggers like this: