Khai Phi's Website

The Vegetable Garden_Vườn Rau

Once there was a woman who loved to work on her vegetable garden, but no matter what she did, she couldn’t get her tomatoes to ripen.
Đã có lần một bà rất thích chăm sóc vườn rau của mình, nhưng dù làm cách nào, bà cũng không thể có được cà chua chín.
Admiring her neighbor’s garden, which had beautiful, bright red tomatoes, she went one day and inquired about his secret.
Trầm trồ thửa vườn của người hàng xóm với những quả cà chua tốt đẹp rực đỏ, một hôm bà đến hỏi bí quyết của ông ta.
“It’s really quite simple,” the old man explained, “Twice each day, in the morning and in the evening, I expose myself in front of the tomatoes and they turn red with embarrassment.”
“Thật rất đơn giản”, ông già hàng xóm giải thích, “Ngày hai lần, sáng và chiều, tôi cởi bộ phận sinh dục ra chĩa vào đám cà chua rồi cà thành đỏ vì thẹn thùng.”
Desperate for the perfect garden, she tried his advice and proceeded to expose herself to her tomato plants, twice daily.
Tuyệt vọng về việc có thửa vườn hoàn toàn, người đàn bà thử lời cố vấn của ông già hàng xóm và tiến hành việc cởi bộ phận sinh dục của bà ra trước đám cà chua mỗi ngày hai lần.
Two weeks passed and her neighbor stopped by to check on her progress. “So,” he asked, “any luck with your tomatoes?”
Hai tuần trôi qua, ông già hàng xóm ghé xem cà chua của người đàn bà tiến bộ ra sao. “Vậy,” ông ta hỏi, “Bà có chút may mắn nào với đám cà chua của bà không?”
No,” she replied excitedly, “but you should see the size of my cucumbers!!”
“Không,” người đàn bà trả lời một cách hào hứng, “nhưng ông nên xem cỡ dưa chuột của tôi!!”

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang Việt Văn

 

%d bloggers like this: