Khai Phi's Website

四(Tứ)時(Thời)

四(Tứ)時(Thời)
春(Xuân)遊(du)芳(phương)草(thảo)地 (địa).
夏(Hạ)賞(thưởng)綠(lục)荷(hà)池(trì).
秋(Thu)飲(ẩm)黃(hoàng )花(hoa)酒(tửu).
冬(Đông)吟(ngâm)白(bạch)雪(tuyết)诗 (thi).
古(Cổ) 詩(thi)

Bốn Mùa
Xuân thăm miền cỏ thơm.
Hạ ngắm hồ sen biếc.
Thu uống rượu hoàng hoa.
Đông ngâm thơ bạch tuyết.
Trần Quốc Bảo dịch

Bốn Mùa
Xuân thăm miền cỏ thơm lành.
Hè về, thưởng ngoạn sen xanh ao nhà.
Thu sang, uống rượu hoàng hoa.
Đông, ngâm vịnh cảnh tuyết sa trắng trời.
Trần Quốc Bảo dịch

Chú thích của Khai Phi
Tứ: bốn. Thời: thời tiết, mùa.
Du: đi chơi, thăm. Phương: thơm. Thảo: cỏ. Địa: đất, miền.
Thưởng: thưởng thức, ngắm, xem. Lục: xanh. Hà: sông. Trì: sen.
Ẩm: uống. Hoàng: vàng. Hoa: hoa. Tửu: rượu.
Ngâm: ngâm thơ. Bạch: trắng. Tuyết: tuyết. Thi: thơ. Bạch tuyết thi: bài thơ tả tuyết trắng.
Cổ: xưa. Thi: thơ.

%d