Khai Phi's Website

Nếu Mai Này

Nếu mai này ta về thăm làng cũ,
Cây trầu xanh có còn ở sau hè,
Chiếc ghế buồn có còn dưới gốc me,
Ta ngồi đó mỗi lần về thăm Mẹ.

Nếu mai này đi lại con đường bé
Bên hông nhà dẫn tới khóm tre xanh,
Có còn chăng ẩn khuất mái nhà tranh
Nằm êm ả bên giòng sông im vắng.

Nếu mai này con về khăn tang trắng
Lạy Mẹ hiền giấc ngủ đã bao năm,
Mộ hoang sơ bên triền núi Mẹ nằm,
Con sẽ khóc Mẹ ơi con nhớ Mẹ.

Nếu mai này khi ta không còn trẻ,
Ta về đâu và biết ở chốn nào ?
Mộ của ta với cỏ úa lao xao
Quê hương Mẹ hay xứ người ai biết ?

Phạm Phan Lang

%d